NEERUTI SELTS MTÜ

Meie kandi külad ja asulad

Kadrina

Jõetaguse

Kadrina alevik asub Lääne-Virumaal.  15 km kirde suunas asub maakonnalinn Rakvere, 15 km edela suunas Tapa linn. 15 km loode suunas asub looduskaunis koht Viitna oma järvede ja metsaga. Seal algab ka mereni ulatuv Lahemaa looduskaitseala, mille keskus asub Palmse mõisas. Mereni, mis kannab nime Soome laht, jääb veel umbes 15 km. Mere ääres on tuntud suvituskoht Võsu.

Jõetaguse küla asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina valla haldusalal Kadrina alevikust kagus Loobu jõe paremal kaldal.

Kadrina alevikust lõuna pool asub Neeruti maastikukaitseala, mis loodi 1957. aastal. See on väga ilusa loodusega 1272 ha hõlmav ala, kus metsaga kaetud väikesed piklikud mäed - oosid - vahelduvad väikeste järvedega.

Pariisi kandi inimestele näivad üldse uhked nimed meeldivat. Läheduses on veel Kameroni mets, kuhu on alles jäänud kunagise metsavahi maja ja kus elavad mehe järeltulijad

Ta jõuab kätte kuidagi ootamatult, see maailma äär. Peaaegu üleminekuta. Ühtemoodi nii Loobu, Kadrina kui ka Tapa poolt tulles tabab silm põldude tagust majadekobarat, iidse küla tuumikut.

Vandu küla asub Kadrina valla ääremail, piirnedes Rakvere vallaga. Tänane Vandu küla koosneb kolmest külast: Saukse, Orutaguse ja Vandu. Kokku liideti need kolm küla 25. veebruaril 1977.

Võduvere nimi on kirjalikul kujul esimest korda jäädvustatud 13. sajandi esimesel veerandil. See on säilinud 1241. a ümberkirjutatud kujul ürikus Libor Ceuzes Daniae (Taani hindamisraamat).

Neeruti

Pariisi

Ohepalu

Vandu

Võduvere

Emakeele ausammas

Kena puhkepaik

Kommentaarideta

Ongi Pariis

Ohepalu

Otto Strandmani mälestustahvel

Üks tee– üks rada