NEERUTI SELTS MTÜ

Muud Huvitavat

             MTÜ NEERUTI SELTS TEGEVUSARUANNE 2013                                                                            

 

RAHALISE TOETUSE TAOTLEMISE PROJEKTID

LEADER – meetmetesse: 

KOLME RETKE KORRALDAMINE  (rahastamisotsus ja 2 retke 2012, 1 retk 2013);

A-537 NEERUTI – trükise kordustrükk (rahastamisotsus 2012, teostus 2013 I poolaastal);

PÄRANDKULTUURIAASTA MTÜ NEERUTI SELTSI TEGEVUSES   (01.01.2013 – 31.12.2013).  

                                        

PROJEKTID JA SISEPROJEKTID

LEADER –meede  – KOLME RETKE KORRALDAMINE (kaks retke toimusid 2012)

                                 26.01. – Tartu Eesti Põllumajandusmuuseum, A. le Coq muuseum (15);.

LEADER –meede  – PÄRANDKULTUURIAASTA MTÜ NEERUTI SELTSI TEGEVUSES  

                                 26.-28.07. – Jalgrattaretk Peipsi ääres (14).     

            

Siseprojekt PIKK LOODUSRETK  (sh JALGRATTARETK):

             05.01. – I retk mööda talviseid tänavaid – Koidu tn (5);

             02.02. – II retk mööda talviseid tänavaid – Koidu tn (5);

             02.03. – III retk mööda talviseid tänavaid – Kauba tn (4);

             06.04. – Veera Saare radadel (18);

             04.05. – Talgutöö Neeruti mka-l (8);

             01.06. – Jalgrattaretk Tapa kandi huvitavatesse kohtadesse – endised kõrtsikohad, raketibaas jm (14);

             26.-28.087. – vt Leader-meede;

             05.10. – Tuimõisa ja Kõverjärve kant (11);

             02.11. – Vooremaa, Jääajakeskus Äksis (20);

             30.11. – Talgutöö Neeruti mka-l (6).

            

Siseprojekt LOODUSÕPITUBA:

             12.01. – Materjalimaailm – Meeri Visnapuu – (14);

             09.02. – Töö ja puhkus Lõuna-Ameerikas Prantsuse Guajaanas – Andres Urbas (19);

             09.03. – Radioaktiivne kiirgus ja radoon – Mihkel Visnapuu (9);

             13.04. – Keraamika –Heli Preismann (10);

             11.05. – Talgutöö Pargi 3 (10);

             24.08. – Keraamika Lauli loovstuudios (10);

             31.08. – Raudkiviseina vuukide täitmine Kõrtsumardi talus (7);

             28.09. – Talgutöö – Pargi tn 3 sees ja väljas koristus (9);

             12.10. – Koerteklubi VIKO (24+6 koera);

             09.11. – Pisiplastika – madalkuumuse savitöö (8).

                                                                

Siseprojekt KODULOOÕPITUBA (pärimuste ja fotoarhiivi baasil Tiiu Uusküla):

             19.01. – Silmapaistvaid persoone Kadrina ajaloost I - koolijuhid (8);

             16.02. – Silmapaistvaid persoone Kadrina ajaloost II - vallavanemad (13);

             16.03. – Silmapaistvaid persoone Kadrina ajaloost II - arstid (16);

             20.04. – 4 lugu – Pedriks, naiserakud, poolakad (9);

             18.05. – Kokkuvõttev (sega- ja meeskoor jt) (8);

             19.10. – Õpilasuurimused I (11);

             16.11. – Fr. R. Kreuzwald 210 (11).

            

Õpilasprojektid KEVADPÄEV LOODUSES (Viitna mka-l ja Kuusiku Loodustalus); 

                         ÕUESÕPPEPÄEV  (Kadrinas ja Kadrina ümbruses);

                          TUND LOODUSTOAS (näitusekülastus)

             06.05. – Kadrina Keskkooli V b kl Viitna mka-l (18);

             08.05. – Kadrina Keskkooli V c kl Viitna mka-l (13);

             09.05. – Kadrina Keskkooli V a kl Viitna mka-l (25);

             08.05. – Kadrina Keskkooli 8. kl-d näitus 50AASASE OKUPATSIOONIAJA ASJAD (49);

             09.05. – Kadrina Keskkooli 7. kl-d näitus  50AASASE OKUPATSIOONIAJA ASJAD (47);

             04.06. – Kadrina Keskkooli 11. kl LOTE õppesuund näitus 50A OKUPATSIOONIAJA ASJAD (15);

             05.11. – Kadrina Keskkooli 8. b, c; 6. c kl-d – näitus MÄRKA MÄRKE LOODUSES (37);

             03.12. – Kadrina Keskkooli 7. a, b, c kl-d– näitus MÄRKA MÄRKE LOODUSES (50);

             06.12. – Kadrina Keskkooli 6. b; 5. b, c kl-d – näitus MÄRKA MÄRKE LOODUSES (57).

                         

 

 

 

Siseprojekt HUVIREIS

             26.01. – vt Leader-meede;

             20.08. – Tallinna Botaanikaaed; Pirita Kloostri varemetepark; Metsakalmistu (17).      

            

Siseprojekt NÄITUS LOODUSTOAS

             21.-27.05. – 50AASTASE OKUPATSIOONIAJA ASJAD;

             01.-30.06. – Kolonel August Balder 120;

             17.09.-31.12. – PÜSIEKSPOSITSIOON – MÄRKA MÄRKE LOODUSES.

 

Siseprojekt JÕULUÜRITUS

             14.12. – JÕULUKOOSVIIBIMINE (30).

 

Siseprojekt KALTSUVAIBA KUDUMINE

             Osalusarv 5 (26 töötundi)                                                  

 

TELLITUD LOODUSRETKED (teenuse pakkumine)

             28.05. – Kadrina Keskkooli III kl koos vanematega Neerutis (53);

             01.09. – Paide Apostliku Kiriku grupp Neerutis (8).

                         

TELLITUD KOHTUMISED

16.01. – Kadrina Õpetajate Pensionäride Selts KÕPS loodustoas(13);

20.02. – Kadrina Õpetajate Pensionäride Selts KÕPS – Kultuurilooline Kadrina (12);

11.04. – Kolmandate klasside õpioskuste olümpiaad (Lääne-Viru Omavalitsuste Liit) loodustoas (25);

02.05. – Marek Vahula loodustoas (3);

12.05. – Laul`i stuudio avamine (1);

15.05. – Pensionäride  päevakeskus – CD Viitna teed ja Viru tänavat mööda Kadrina raudteejaamani 

               näitamine/kommenteerimine (22);

12.10. – Ene Kaldamaa austamisõhtu rahvamajas (1).

                         

NÄITUSED (Alo Põldmäe loodusfotod)

01.01. – 20.09..2013 – Emajõe Suursoo Looduskeskus – NEERUTI PUUSEENED, -KÄSNAD, -PAHAD, -

                                                                                                                                                       MUHUD

08.01. – 08.02.2013 – Elva Turismikeskus – KALEVIPOEG

10.03. – 17.04.2013 –  Nõo Koduloomuuseumis – SEMIOOTILINE NEERUTI

23.04. – 24.05.2013 – Puhja Gümnaasium – SEMIOOTILINE NEERUTI

20.08. – 20.09.2013 – Vapramäe Loodus- ja spordikeskus SEMIOOTILINE NEERUTI

17.09. – 31.12.2013 – Kadrina rahvamaja – NELI AASTAAEGA NEERUTIS UUS!

21.09. – 31.12.2013 – Emajõe Suursoo Looduskeskus – SEMIOOTILINE NEERUTI

20.10. – 20.11. 2013 – Rõngu Kultuurimajas – NEERUTI PUUSEENED, -KÄSNAD, -PAHAD, -MUHUD

14. 11. – 30.11.2013 – Kildu Põhikool – MUUSIKALISED PUUD

 

KOOLITUSED

             29.10. – Väikemuuseumide koolituspäev Väike-Maarja muuseumis – Paberi säilitamine muuseumis

                            (2 – Anne Raava, Tiiu Uusküla).

 

 ERAKORRALISED SÜNDMUSED 

24.05. – Kadrina kalmistu kabelist Erika Vainokivi ärasaatmine.

                                                                                                      

JUHATUSE KOOSOLEKUD, LAIENDATUD KOOSOLEKUD JA  E-KOOSOLEKUD

09.01., 06.02.; 06.03.; 08.04.; 09.05.; 03.06.; 02.08.; 10.09.; 10.10.; 10.11.; 10.12.

ÜLDKOOSOLEKUD

             28.03., 17.09.

 

OSALUSARV

             811 (ps 6 koera ja 1 vabatahtlik)

 

LOODUSTOA KASUTAMINE 

2013. AASTAL TOIMUS LOODUSTOAS ERINEVATE TEGEVUSTEGA: ÕPITOAD, KOHTUMISED, NÄITUSEKÜLASTUSED JMS KOKKU  651 OSALUST AJALISELT KOKKU  65  TUNDI.